Aktualizacje systemu


v. 1.18

 • Usprawnienie modułu formatowania wiadomości wysyłanych w Systemie

v. 1.17

 • Dodanie możliwości załączania plików do wiadomości wysyłanych przez rodziców.
 • Poprawa wyglądu modułu komunikacji.

v. 1.16

 • Usprawnienia galerii zdjęć dzieci dla rodziców.

v. 1.15

Moduł harmonogramu zajęć grup

Szczegóły

Moduł harmonogramu grup to kompletne narzędzie umożliwiające zaprezentowanie w przystępny sposób wszystkich wydarzeń w przedszkolu.
Zajęcia podzielone są na trzy grupy Zajęcia podstawowe, Zajęcia dodatkowe dziecka, Ogłoszenia przedszkolne. Wszystkie wydarzenia agregowane są na jednym kalendarzu tak, by pracownik przedszkola lub rodzic widzieli wszystko na jednym ekranie kalendarza.

 • Różne typy wydarzeń.
 • Wydarzenia jednorazowe i cykliczne.
 • Możliwość wydruku harmonogramu grupy jednym kliknięciem.
 • Podgląd dla pracowników i rodziców.

Dodatkowo

 • Usprawnienie prezentacji korekt do faktur na ekranie salda dziecka.
 • Dodanie możliwości sprawdzenia salda dziecka, jego faktur i wpłat na wybrany dzień.
 • Dodanie możliwości wysłania załączników w wiadomościach do rodziców.

v. 1.14

 • Usprawnienie prezentacji zajęć dodatkowych w szczegółach dziecka.
 • Faktury masowe - poprawa i ulepszenie wyboru dzieci dla wysyłki faktur masowych.
 • Automatyzacja procesów po zakończeniu umowy na zajęcia dodatkowe dziecka.

v. 1.13

 • Dodawanie i edycja listy osób uprawnionych do odbioru dzieci.
 • Raport dzienny czynności automatycznych.
 • Usprawnienie procesu filtrowania danych na pulpicie po zalogowaniu.
 • Ekran grupy przedszkolnej agregujący dane grupy.
 • Wydruk listy osób uprawnionych do odbioru per grupa.
 • Dodatkowe mechanizmy ułatwiające wprowadzanie umów nowych dzieci.
 • Archiwizacja danych dzieci, które opuściły placówkę.

Moduł zajęć dodatkowych

Szczegóły
 • Lista dzieci przypisanych do wybranych zajęć dodatkowych.
 • Dziennik obecności.
 • Mechanizmy automatyzujące naliczanie opłat za zajęcia dodatkowe.

v. 1.12

 • Wiadomości jednorazowe i masowe
  • Dodanie wydruku wątku wraz z historią odpowiedzi.
  • Dodanie możliwości załączenia treści wiadomości bezpośrednio w powiadomieniu e-mail.
  • Wybór priorytetu wiadomości.
 • Galeria zdjęć - zmiany usprawniające obsługę galerii zdjęć.
 • Ulepszenie widoku listy dzieci.
 • Dodanie ustawień automatyzacji procesów po zakończeniu umowy z rodzicami.

v. 1.11

 • Obsługa prolongat.
 • Dodanie możliwości ręcznej zmiany statusu faktury.
 • Umożliwienie księgowym przeglądu ekranu podsumowania salda dziecka z widokiem wszystkich faktur i wpłat.
 • Proces archiwizacji danych dzieci, opuszczających placówkę.
 • Parametryzacja komunikatów systemowych, umożliwiająca zdefiniowanie adresów e-mail, na jakie wysyłane będą powiadomienia z Systemu.

v. 1.10

Monitoring faktur

Szczegóły
 • Możliwość zdefiniowania własnych szablonów powiadomień wysyłanych rodzicom.
 • Ustawianie własnego harmonogramu wysyłki automatycznych powiadomień o fakturach.

Dodatkowo

 • Dodanie przyjaznych wydruków z listą dzieci w danej grupie.
 • Dodanie przeglądu wystawionych korekt za wybrany miesiąc.

v. 1.09

Moduł galerii zdjęć

Szczegóły
 • Udostępnianie galerii jedynie wybranym rodzicom.
 • Dodawanie dowolnej liczby zdjęć w galerii.
 • Możliwość obracania, ustawiania jako główne i sortowania zdjęć już po wgraniu do Systemu.
 • Opcjonalna wysyłka powiadomień o nowej galerii do rodziców.
 • Automatyczna obróbka i optymalizacja wgrywanych zdjęć.

Moduł kamer internetowych

Szczegóły
 • Funkcjonalność opcjonalna, dla przedszkoli które stosują monitoring i chcą go udostępniać rodzicom online.
 • Możliwość przypisania dowolnej liczby dzieci do kamery.
 • Możliwość ustawiania czasu wyświetlania widoku z kamer dla Rodziców, tak by nie oglądali przedszkola po godzinach pracy.

v. 1.08

Moduł finansowy

 • Usprawnienia zlecania masowej wysyłki faktur.
 • Eksport danych finansowych do pliku xls.
 • Dodatkowy etap weryfikacji przed masowym wysłaniem faktur.

Monitoring sal

 • Usprawnienie procesu korespondencji z rodzicami.
 • Dodanie opcji umożliwiającej rodzicowi udzielenie odpowiedzi w Systemie.

v. 1.07

Moduł komunikacji

Szczegóły
 • Tablica ogłoszeń.
 • Wiadomości masowe.
 • Szablony wiadomości.

Dodatkowo

 • Moduł ustawień globalnych.
 • Nowy, usprawniony proces wysyłki masowej faktur.
 • Poprawki layoutowe.

v. 1.06

 • Funkcja zbierająca logi użytkowników i prezentująca je w przystępnej formie dla Właściciela przedszkola.
 • Zmiany usprawniające korzystanie z Interfejsu Systemu.

v. 1.05

Podział na role w Systemie:

 • Właściciel.
 • Dyrektor.
 • Księgowy.
 • Koordynator.
 • Rodzic.

v. 1.04

Moduł zajęć dodatkowych

Szczegóły
 • Rozliczanie zajęć dodatkowych.
 • Dziennik obecności dzieci na zajęciach dodatkowych.

Moduł finansowy

Szczegóły
 • Bieżące transakcje.
 • Ułatwione duplikowanie transakcji na inne dzieci.
 • Usuwanie i edycja bieżących transakcji.

v. 1.03

Moduł finansowy

Szczegóły

Moduł ten jest powiązany praktycznie z każdym elementem Systemu dzięki czemu pomaga pilnować płynności finansowej przedszkola. Na początek dodaliśmy:

 • Faktury pdf.
 • Ppłaty stałe.
 • Masowa wysyłka faktur.
 • Korekty faktur.
 • Rejestracja wpłat rodziców.

v. 1.01

 • Zmiana wyglądu szczegółów przedszkola.
 • Dodanie obsługi grup przedszkolnych.
 • Dodanie obsługi dzieci w przedszkolu.
 • Dodanie obsługi opiekunów.
 • Dodanie obsługi osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.