Zajęcia dodatkowe


1 Oferta zajęć dodatkowych

WygodnePrzedszkole daje możliwość zarządzania dodatkowymi zajęciami oferowanymi w Twoim przedszkolu.

Jednym rzutem oka sprawdzisz liczbę zaplanowanych terminów zajęć dodatkowych, zapisanych na nie dzieci, cenę zajęć i Twoje koszty.

2 Automatyczne obliczanie opłat

WygodnePrzedszkole samo policzy opłaty za zajęcia i przypisze je do faktur wystawianych rodzicom.

Jeśli jakieś zajęcia nie odbędą się, opłaty zostaną automatycznie pomniejszone.

3 Lista obecności

Elektroniczna liczba obecności pomoże Ci weryfikować obecności i absencje Twoich podopiecznych na zajęciach dodatkowych.

WygodnePrzedszkole daje również możliwość wygenerowania i wydrukowania listy papierowej za wybrany miesiąc.