Galerie zdjęć


1 Galerie zdjęć

Dziel się zdjęciami Twoich podobiecznych z rodzicami. Do każdej galerii możesz dodać dowolną liczbę zdjęć oraz przypisać ją do wybranych dzieci w Twoim przedszkolu.

2 Powiadomienia

WygodnePrzedszkole może poinformować rodziców emailem o nowej galerii. Wystarczy zaznaczyć opcję powiadomienia przy jej aktywacji.

3 Bezpieczeństwo

Zdjęcia są widoczne tylko dla tych rodziców, których dzieci wybrano przy tworzeniu galerii. Osoby nieuprawnione nie mają możliwości wyświetlenia zdjęć dzieci.