Harmonogramy grup

WygodnePrzedszkole daje możliwość ustawienia indywidualnych harmonogramów dla każdej z grup. Zajęcia stałe, takie jak posiłki czy zabawy, można łatwo dodać z wybraniem opcji powtarzalności wydarzeń, dzięki czemu dodaje się je tylko raz.


1 Tworzenie Harmonogramu

Prosty i intuicyjny formularz pozwoli na szybkie wprowadzenie zarówno zajęć stałych, jak i wydarzeń jednorazowych.

2 Przegląd harmonogramu

Widok tygodniowy lub miesięczny ułatwia sprawdzenie harmonogramu grupy.

Nie ma ograniczeń czasowych w zarejestrowanych wydarzeniach prezentowanych na kalendarzu. Dodatkowo, po najechaniu na kalendarz, wyświetlone zostaną dodatkowe informacje i szczegóły wydarzenia.

3 Pulpit rodzica

Po zalogowaniu, rodzic widzi harmonogram grup swojego dziecka uwzględniający komplet informacji.

  • Zajęcia jednorazowe
  • Zajęcia stałe
  • Ogłoszenia
  • Zajęcia dodatkowe, na które zapisane jest dziecko

Jednym kliknięciem, rodzic może ukryć na kalendarzu wydarzenia, które go nie interesują.