Polityka prywatności


 1. Informacje ogólne.
  1. Operatorem strony wygodneprzedszkole.pl jest Michał Stachura, prowadzący działalność gospodarczą wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Michał Stachura SANTRI w Warszawie (02-123) przy ul. Władysława Korotyńskiego 17 lok. 28, NIP 6571748516, REGON 142993790, e-mail: biuro@santri.pl, telefon: +48 534 639 553,
  2. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
   2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka").
   3. Poprzez gromadzenie logów serwera www.
 2. Informacje w formularzach.
  1. Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Strona może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP i inne).
  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim, o ile użytkownik nie wyrazi na to zgody.
  4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów.
  5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia.
 3. Informacja o plikach cookies.
  1. Strona korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  5. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
  8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 4. Logi serwera.
  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Strony nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce użytkownika,
   7. informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Udostępnienie danych.
  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  3. Właściciel strony może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 6. Zarządzanie plikami cookies - jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies skorzystaj z instrukcji obsługi przeglądarki z której korzystasz.
 7. Klauzula Informacyjna RODO

  Działając na podstawie art. 13 rozporządzenia parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Santri Michał Stachura, z siedzibą w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 17/28,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b wskazanego na wstępie rozporządzenia,
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub okres dłuższy w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

  Cel zbierania danych

  Powierzone dane wykorzystywane są jedynie w celu realizacji umów i usprawnieniu naszej komunikacji.

  Sposób zbierania danych

  1. Aby zapewnić sprawne działanie strony internetowej, wykorzystujemy powszechnie stosowane mechanizmy oparty o tzw. pliki "cookies".
  2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące "cookies", w tym całkowicie je zablokować, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez "cookies" do urządzenia Użytkownika. Zmiany tych ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Zmiana taka może jednak powodować nieprawidłowe działanie strony. Dokonuj zmian rozsądnie i z rozwagą.
  3. Santri może wykorzystywać w celu rozpoznawania powracającego Internauty i zbierania informacji o nowych preferencjach pojedyncze, niewidoczne piksele osadzone na stronie www.
  4. Zarówno pliki Cookies oraz wywoływanie pikseli są powszechnie wykorzystywane w internecie i są całkowicie bezpieczne. Internauta nie jest w żaden sposób zagrożony zainfekowaniem urządzenia wirusem lub zainstalowaniem niechcianego lub złośliwego oprogramowania.
  5. Twoje dane są przechowywane w sposób bezpieczny, z zachowaniem należytej staranności i dbałości o bezpieczeństwo urządzeń technicznych. Podmioty zewnętrzne, z których usług korzystamy, w szczególności:
   • Google LLC
   • Admin.net.pl
   także dbają w należyty sposób o Twoje Dane osobowe, a ich przekazywanie odbywa się na podstawie odrębnych umów i akceptowanych regulaminów ich usług.

  Twoje prawa

  Powierzając nam swoje dane osobowe, korzystasz z pełni praw przysługujących Ci w ramach ustawy RODO, której pełną treść znajdziesz tutaj. W szczególności masz prawo do:

  • Dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Skorzystania z tzw. "Prawa do zapomnienia", zgodnie z zapisami w ww. dokumencie ustawy.

  Z naszej strony, dbając o Twoje dane osobowe zobowiązujemy się do:

  • Przestrzegania tajemnicy związanej z Twoimi danymi i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Santri nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w rozdziale Cel zbierania danych.
  • Na potrzeby przygotowywanych przez siebie raportów, Santri ma prawo wykorzystania informacji wyłącznie w sposób zagregowany nie pozwalający na identyfikację konkretnych osób.
  • Na podstawie odrębnej umowy wszystkie dane osobowe jakie podałeś, o których mowa w niniejszej Polityce, powierzamy spółce zewnętrznej (admin.net.pl) w celu prawidłowego wykonania czynności związanych z hostingiem strony oraz utrzymaniem poczty elektronicznej e-mail. Przekazanie danych w celu wykonania umowy powierzenia, o której mowa powyżej, następuje z momentem podania tych danych.

  W przypadku pytań, wątpliwości lub uwag prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym biuro@santri.pl.

Powrót