Płatności rodziców


1 Rejestruj wpłaty

Wpłaty rodziców możesz w prosty sposób rejestrować w Systemie.

2 Lista wpłat

Lista wpłat rodziców umożliwi Ci szybkie sprawdzenie wpłat dla konkretnego dziecka lub za wybraną fakturę.

3 Płatności częściowe

Faktury opłacone częściowo są odpowiednio oznaczone, a Ty nie martwisz się o pilnowanie sald czy konieczności dopłat za faktury.