Podsumowanie salda


Na jednym wygodnym ekranie, dostępnym dla Ciebie, Księgowej i Rodziców, sprawdzisz:

  • Aktualne saldo dziecka
  • Wszystkie wystawione faktury
  • Zarejestrowane wpłaty rodziców
  • Wszystkie wystawione korekty faktur

Możesz też stąd wystawić nową fakturę, korektę czy przypisać płatność rodzica.