Uprawnieni do odbioru dziecka

W prosty i wygodny sposób stworzysz listę osób uprawnionych do odbioru dziecka. Zapiszesz ich numery dokumentów tożsamości oraz terminy ważności uprawnień