Tablica ogłoszeń


1 Zaplanuj wiadomości

Kalendarz wiadomości ułatwi zaplanowanie komunikatów dla rodziców.

Przy każdym komunikacie masz informację, który z rodziców przeczytał wiadomość.

2 Prosto i wygodnie

Formularz dodawania ogłoszenia pozwoli Ci wybrać daty jego publikacji oraz grupy dzieci, dla których będzie adresowana.

3 Prezentacja ogłoszeń

Rodzic, logując się do WygodnegoPrzedszkola, widzi nowe ogłoszenia, z którymi może się zapoznać.